Rok 2019 jest rokiem szczególnym dla Ligi Obrony Kraju ze względu na przypadającą 75. rocznicę powstania tego Stowarzyszenia. Medalem okolicznościowym za wieloletnią działalność społeczną zostali odznaczeni funkcjonariusze ZK Racibórz.

Uchwałą Rady Krajowej LOK, medalem 75-lecia Ligi Obrony Kraju uhonorowani zostali m.in. funkcjonariusze Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Raciborzu, tzn. mł. chor. Grzegorz Iwaneczko oraz plut. Rafał Kwiecień. Do ich zasług na rzecz LOK zaliczono: wieloletnią, społeczną działalność szkoleniową młodzieży i dorosłych w sporcie strzeleckim, organizowanie i przeprowadzanie zawodów strzeleckich.

Działalność społeczna wskazanych wyżej funkcjonariuszy jest przejawem patriotycznej postawy, przyczyniającej się do nabywania umiejętności pro-obronnych wśród obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z założeniami i celami Ligi Obrony Kraju, ale przede wszystkim zgodnie z etosem funkcjonariusza publicznego.

Tekst: por. Maciej Konior

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej