Pensjonariusze Zakładu Karnego w Raciborzu uczestniczyli w pracach remontowych Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu. Dzięki ich pracy udało się odnowić korytarze znajdujące się w budynku klas starszych placówki.

Więźniowie z raciborskiego więzienia uczestniczyli w odrestaurowaniu korytarzy znajdujących się wewnątrz budynku Zespołu Szkół Specjalnych znajdującym się w Raciborzu, w dzielnicy Ostróg. Dzięki ich pracy na korytarzach pojawiły się nowe gładzie, a pozostałe przestrzenie pokryto nową farbą. Dzięki temu wnętrze szkoły zyskało zupełnie nowy, zmodernizowany wygląd.

Jak podkreśla sama Dyrekcja placówki oświatowej kierowanie osadzonych do pracy przyczynia się m.in. do terminowej realizacji zadań, przed którymi staje szkoła. Prace remontowe przebiegają dynamiczniej, Wraz z rozpoczęciem się nowego roku szkolnego klasy starsze będą korzystać z odświeżonych, zmodernizowanych korytarzy.

Funkcjonariusze Służby Więziennej z Raciborza dostrzegają także korzyści wpisujące się w założenia całego szeroko rozumianego procesu resocjalizacji. Dla osadzonych jest to nie tylko możliwość zdobycia doświadczenia w pracach remontowo-wykończeniowych ale także doskonała sposobność do nabycia umiejętności i kompetencji społecznych. W osadzonych kształtuje się poczucie odpowiedzialności oraz sumienności, uczą się autoprezentacji oraz prowadzenia rozmów z drugim człowiekiem.


 

Tekst: szer. Piotr Król

Zdjęcie: naszemiasto.pl

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej