W raciborskim więzieniu trwa III edycja kursu brukarz-betoniarz, realizowanego przez Służbę Więzienną w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój. Kolejnych 12 osadzonych z certyfikatami.

Przed kolejnymi dwunastoma osadzonymi z Zakładu Karnego w Raciborzu otworzyła się szansa do zdobycia przez nich kwalifikacji zawodowych o kierunku „brukarz-betoniarz”. Obecnie w jednostce w ramach kursu prowadzone są prace remontowe na obszarach, gdzie pensjonariusze jednostki odbywają spacery. Dzięki temu wkrótce do ich dyspozycji oddany zostanie już trzeci w pełni zmodernizowany plac spacerowy.

W ramach kursu dla wszystkich odbyły się zajęcia z aktywizacji zawodowej oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Kiedy uczestnicy poznali już podstawowe zasady ratowania ludzkiego życia, zapoznano ich z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Po bloku teoretycznym przystąpili do zdobywania praktycznych umiejętności. Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych instruktorów z wieloletnim stażem.

Coraz większa ilość wykwalifikowanych więźniów

Przypomnijmy, że ponad pół tysiąca skazanych na Śląsku już zdobyło zawód w ramach programu POWER. Obecnie we wszystkich więzieniach w całej Polsce trwają kolejne kursy zawodowe. Ponad połowa skazanych, którzy zakończą kurs nie tylko zdobędą nowe umiejętności zawodowe ale mogą także liczyć na zatrudnienie jeszcze podczas odbywania wyroków.

Przypomnijmy, że każdy z uczestników po zakończonym kursie otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje i umiejętności. Na zaświadczeniach, nie ma informacji, że kurs odbył się w warunkach izolacji. Dzięki temu osadzeni w przypadku zwolnienia zwiększają swoje realne szanse na zatrudnienie po odbyciu orzeczonych kar.

Kursy zawodowe w ramach PO WER stanowią odpowiedź na występujące deficyty zawodów na lokalnych rynkach pracy. Ponadto realizacja powyższych kursów doskonale wpisuje się w założenia programu „Praca dla więźniów” realizowanego od 2016 r. przez Służbę Więzienną.

Od początku 2018 roku udało się dotychczas z sukcesem zrealizować pięć kursów, w których swoje kwalifikacje zawodowe podniosło sześćdziesięciu osadzonych. Podniesienie kwalifikacji zawodowych przez więźniów jest możliwe zarówno dla odbywających karę po raz pierwszy, jak i recydywistów penitencjarnych.


 

Tekst: szer. Piotr Król

Zdjęcia: szer. Piotr Król

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej