Dyrektor Zakładu Karnego w Raciborzu oraz BITRON POLAND podpisali porozumienie zakładające wzrost zatrudnienia osób pozbawionych wolności. W roku 2019 zatrudnienie w Bitronie wzrośnie o ponad 80%.

Efekt długoletniej współpracy

Wraz z nadejściem nowego roku Dyrektor Zakładu Karnego w Raciborzu płk Grzegorz Kosiński oraz przedstawiciele firmy Bitron Poland z siedzibą w Sosnowcu podpisali umowę o wzroście odpłatnego zatrudnienia skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w tutejszej jednostce

Od 2019 roku prace na rzecz podmiotu będą wykonywane nie jak dotychczas przez grupę 25, ale docelowo przez 45 osadzonych. Jest to wzrost o 80% względem poprzedniego roku – zauważa inspektor ds. zatrudnienia.

Stale podejmowane działania w kierunku zatrudniania osadzonych na rzecz podmiotów zewnętrznych doskonale wpisują się w założenia Programu „Pracy dla więźniów” który nieprzerwanie od 2016 roku realizowany jest przez Zakład Karny w Raciborzu. Jednocześnie realizowane jest także polecenia Dyrektora Generalnego SW o zwiększaniu zatrudnienia odpłatnego.

Jedną z korzyści jest także szybsza realizacja zadłużeń alimentacyjnych, które są orzeczone oraz innych zobowiązań finansowych nałożonych na osoby pozbawione wolności. - wylicza inspektor.

Resocjalizacja poprzez pracę

Zasadniczym fundamentem współpracy jest podejmowanie przez Służbę Więzienną wspólnych działań skierowanych przede wszystkim na społeczną readaptację osadzonych odbywających karę w tutejszym zakładzie. Doświadczenia funkcjonariuszy i pracowników Służby pokazują, że praca stanowi jeden z najważniejszych elementów całego procesu resocjalizacji skazanego.

Skierowanie do pracy osadzonych niweluje zjawisko wykluczenia społecznego, kształtuje społecznie pożądane postawy oraz wzbudza świadomość odpowiedzialności za swoją pracę. Dzięki podpisanym umowom osadzeni będą mieli możliwość zdobycia praktycznego doświadczenie, które być może okaże się sporym atutem w staraniach o pracę, po opuszczeniu więziennych murów.

 

Tekst i zdjęcia: Piotr Król

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej