Wewnątrz murów raciborskiego więzienia regularnie prowadzone są programy profilaktyczne. „Skazany na wolność” to nazwa jednego z nich.

Aktywna profilaktyka

Dyrektor Zakładu Karnego w Raciborzu oraz Fundacja BRAMA z siedzibą w Opolu podpisali porozumienie o współpracy na rzecz osób osadzonych w ramach programu profilaktycznego „Skazany na wolność” przebywających w murach raciborskiego więzienia.

Program odbył się nieodpłatnie, natomiast cały projekt jest w całości finansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

Podczas profilaktycznego programu przedstawiono świadectwa osób, które przebyły drogę walki z nałogami oraz mają za sobą odbytą już karę pozbawienia wolności. Charakterystycznym elementem wydarzenia, był także występ artysty-rapera o pseudonimie Augustyn.

Korzyści wymierne i niewymierne

Dla uczestniczących w projekcie skazanych przewidziano możliwość wręczenia nagród w formie płyt z muzyką zawierających „dobry przekaz” oraz książeczek o tematyce profilaktycznej. Dla osób, które nie mogły bezpośrednio uczestniczyć w wydarzeniu pozostawiono ulotki i broszury związane ze „skazaniem na wolność”.

Skazani nie tylko wysłuchali koncertu, ale także aktywnie w nim uczestniczyli, zadawali pytania i mówili o własnych doświadczeniach. Jest to z pewnością dowód na to, że wypowiadane słowa i muzyka poruszyły osadzonych i wywołały pożądane efekty - przede wszystkim skłoniły ich do refleksji nad własnym życiem oraz dały nadzieję na lepsze jutro.

Dyrekcja Zakładu Karnego w Raciborzu nie wyklucza, że tego typu oddziaływania będą odbywały się w latach kolejnych z jeszcze większą częstotliwością niż dotychczas.


Tekst i zdjęcia: szer. Piotr Król

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej