Na terenie komendy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej odbyła się uroczystość poświęcona pamięci ofiar katyńskich. Wzięła w niej udział także delegacja Służby Więziennej.

Podczas uroczystości złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze pod tablica pamiątkową "Pamięci Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Żołnierzy i Oficerów Korpusu Ochrony Pogranicza Zamordowanych w 1940 roku przez NKWD". Tablica znajduje się na terenie komendy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Uczczono także pamięć patrona garnizonu, nadkom. Józefa Bocheńskiego. Obchody zakończyła Msza Św. w kaplicy zamkowej, którą odprawił kapelan Straży Granicznej.

 

Opracował: Piotr Król
Źródło: naszraciborz.pl
Zdjęcia: KPP Raciborz; ŚlOSG

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej