Ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw wprowadziła nowe zadania Służby Więziennej m.in. edukację prawną młodzieży związaną z prewencją przestępstw, a także edukację młodzieży związaną z kształtowaniem postaw obywatelskich, proobronnych i patriotycznych.

Zadania w zakresie prowadzenia edukacji prawnej nie są odmienne od tych, które Służba Więzienna realizowała dotychczas np. poprzez program „Więzienie stracony czas”. Raciborska jednostka od dawna prowadzi współpracę z placówkami oświatowymi czy innymi instytucjami, zwłaszcza w zakresie prewencji przestępstw wśród młodzieży. W ramach współpracy organizowane są spotkania na terenie szkół średnich i uczelni wyższych oraz zajęcia na terenie zakładu karnego. Nowością w programie edukacji prawnej są spotkania organizowane w szkołach podstawowych, tak aby działania prewencyjne skierowane były nawet do najmłodszych obywateli.

W Zakładzie Karnym w Raciborzu projekt w Służbie Prawu realizowany jest bardzo intensywnie. Doświadczeni funkcjonariusze prowadzą zajęcia z młodzieżą co najmniej raz w tygodniu. Wśród adresatów projektu znalazły się placówki zajmujące się resocjalizacją nieletnich takie jak Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze w Rudach oraz Kuźni Raciborskiej a także Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu. Podopieczni obu ośrodków wychowawczych mieli możliwość uczestniczyć w zajęciach na terenie raciborskiej jednostki, natomiast koordynator projektu st. szer. Justyna Poznakowska oraz dyrektor Zakładu Karnego ppor. Grzegorz Skowronek byli prelegentami projektu w zakładzie poprawczym. W czasie zajęć uświadomiono młodzieży czym jest występek a czym zbrodnia, zapoznano z szeroko pojętym zjawiskiem demoralizacji.

Tekst i zdjęcia: St. szer. Justyna Poznakowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej