Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Raciborzu udaremnili próby przemytu środków odurzających.

Funkcjonariusze raciborskiej jednostki codziennie podejmują szereg działań i czynności, aby zapobiec przedostawaniu się substancji niedozwolonych i przedmiotów niebezpiecznych na teren zakładu karnego. Rzetelność i skrupulatność w zakresie wykonywania obowiązków służbowych wychowawcy oraz funkcjonariuszy działu ochrony, przyczyniły się do ujawnienia dwóch substancji narkotycznych. Pierwszą próbę przemytu podjęto za pomocą przesyłki listowej do osadzonego. Drugą próbę przekazania narkotyków podjęto w trakcie widzenia. Przenikanie narkotyków za mury więzienia stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa jednostki i przebywających tam osób. Tego typu działania zabezpieczają funkcjonariuszy i osadzonych przed potencjalnym zagrożeniem jakie niesie zastosowanie środka odurzającego w warunkach izolacji więziennej.

 

Tekst szer. Justyna Poznakowska

Foto szer. Justyna Poznakowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej