Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Raciborzu przekazali świąteczne paczki dla dzieci ze Stowarzyszenia Pomocna Dłoń w Raciborzu oraz Domu Samotnych Matek z Dziećmi w Zopowach.

Dobroczynność jest naszą tradycją, ponieważ regularnie wspieramy potrzebujących. W okresie Bożego Narodzenia pomoc na rzecz społeczności lokalnej jest szczególnie ważna. Dlatego w tym roku przygotowaliśmy dwa przedsięwzięcia powstałe z inicjatywy funkcjonariuszy i pracowników tutejszej jednostki penitencjarnej oraz przedstawicieli Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność Funkcjonariuszy i Pracowników służby Więziennej. Z uzyskanych środków przygotowaliśmy paczki świąteczne, które przekazaliśmy podopiecznym Stowarzyszenia Pomocna Dłoń z Raciborza oraz Domu Samotnych Matek z Dziećmi w Zopowach. Dzięki zbiórce funduszy do rąk najmłodszych trafiło kilkadziesiąt paczek z prezentami. „W dzisiejszych czasach niezwykle ważne są dobroczynne gesty, a szczególnie te które wywołują uśmiech u dzieci” - podsumowuje akcję ppłk Maciej Konior, dyrektor Zakładu Karnego w Raciborzu.

tekst i foto. mjr Tomasz Brzozowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej