Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich na świecie obchodzony jest 23 kwietnia. Również tutaj, za murami, więzienni wychowawcy przypominają o szczególnej roli książki i jej wpływie - zwłaszcza w procesie resocjalizacji.

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich to coroczne święto organizowane przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Dzień ten po raz pierwszy był obchodzony w 1995 roku. Data 23 kwietnia jest symboliczną dla literatury krajowej. To właśnie tego dnia 1616 roku zmarł m.in. Miguel de Cervantes oraz William Szekspir (jego data śmierci liczona jest wg kalendarza juliańskiego).

W Zakładzie Karnym w Raciborzu w ramach oddziaływań resocjalizacyjnych prowadzone są działania promujące książki i czytelnictwo. Osadzeni mają także możliwość korzystania z biblioteki, która znajduje się w jednostce penitencjarnej.

Nie da się ukryć, że dzięki skutecznie prowadzonym oddziaływaniom, zarówno wychowawców w oddziałach, jak i zajęć kulturalno-oświatowych widoczny jest wzrost zainteresowania tematyką czytelnictwa. - informuje jeden z wychowawców. Nie bez znaczenia pozostają także ogłaszane konkursy, często nakłaniające osadzonych do poszukiwania odpowiedzi również w zasobach więziennej biblioteki. - dodaje.

„Mój czas – moja książka” to tylko jedna z akcji, jakie są organizowane w Zakładzie Karnym w Raciborzu. W związku z obchodami Światowego Dnia Książki, a także mając również na uwadze obecny stan rzeczy, osadzonym umożliwiono wypożyczenie nawet do 5 szt. książek jednorazowo.

W raciborskiej jednostce dokłada się także starań, aby biblioteczne zbiory były cyklicznie uzupełniane o najnowsze książkowe pozycje.

Więcej na temat wydarzenia można znaleźć na oficjalnej stronie UNESCO.

 

 

Tekst, zdjęcia: Piotr Król

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej