23.02.2020 roku na terenie raciborskiej jednostki penitencjarnej odsłonięto tablicę pamiątkową, poświęconą bł. Richardowi Henkesowi.

Była to osoba duchowna, pallotyn, męczennik - ofiara hitlerowskich prześladowań księży, więziony przez Gestapo w Raciborzu. Beatyfikowany w dniu 15 września 2019 roku w Libmurgu.

Uroczystość zgromadziła liczną grupę mieszkańców miasta Raciborza pomimo, iż aura tego dnia nie dopisywała. W uroczystości udział wzięli: duchowni na czele z ordynariuszem opolskim bp. prof. dr hab. Andrzejem Czają, a także przedstawiciele władz miasta na czele z Prezydentem Miasta Raciborza - Panem Dariuszem Polowym oraz Starostą Raciborskim - Panem Grzegorzem Swoboda. O wysokiej randze uroczystości świadczy również fakt, iż udział w niej wziął także Członek Rady Ministrów - Pan Michał Woś – z pochodzenia raciborzanin.

Pomysłodawcami przedsięwzięcia byłi radni miasta Raciborza. Natomiast raciborska Służba Więzienna - jako jeden z organizatorów przedsięwzięcia, mogła w ten niezwykle uroczysty sposób oddać hołd osobie błogosławionego Richarda Henkesa.

Tekst i zdj.: Maciej Konior 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej