Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Raciborzu zorganizowali spotkanie skazanych ze studentami, promujące racjonalne gospodarowanie własnymi finansami pt.: Mój dom, moje finanse – jak zręcznie prowadzić budżet domowy.

Akcja została zrealizowana przy współudziale i dzięki zaangażowaniu Pani dr Moniki Urbanek oraz studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. W ramach prowadzonego spotkania studenci kierunku resocjalizacja przeprowadzili wykład oraz przygotowali autorską grę edukacyjną symulującą realia prowadzenia własnego gospodarstwa domowego. Dzięki temu osadzeni z  tutejszego zakładu karnego zostali zapoznani z podstawami ekonomii oraz z zasadami pomagającymi pomnażać, a nie tracić pieniądze. Na koniec osadzeni otrzymali instruktaż prowadzenia racjonalnej i legalnej gospodarki własnymi środkami finansowymi.

Spotkanie wywołało bardzo pozytywną reakcję wśród osadzonych, którzy pożegnali studentów oklaskami w podziękowaniu za przygotowanie spotkania i poświęcony czas.

 

Tekst mjr Tomasz Brzozowski

Foto mjr Tomasz Brzozowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej