W Zakładzie Karnym w Raciborzu odsłonięto tablicę poświęconą działaczom NSZZ „Solidarność” ugrupowań niepodległościowych i innych organizacji opozycyjnych, internowanych i więzionych przez komunistyczny reżim PRL w Zakładzie Karnym w Raciborzu po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. W uroczystości wzięli udział Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś oraz Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński.

11 grudnia na murze raciborskiego zakładu karnego z inicjatywy Wiceministra Sprawiedliwości Michała Wosia oraz Dyrektora Zakładu Karnego w Raciborzu ppłk. Macieja Koniora odsłonięto tablicę upamiętniającą więzionych i internowanych na terenie jednostki. Tablice odsłonili Minister Michał Woś oraz Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński. Tablicę poświęcił naczelny kapelan więziennictwa ks. Adam Jabłoński.

Wypełniamy naszą powinność wobec tych, którzy w najgorszych okolicznościach walczyli o wolną Polskę - powiedział podczas uroczystości Minister Michał Woś. W swoim przemówieniu minister mówił o początkach raciborskiej solidarności, a także konsekwencjach, często dramatycznych, jakie ponosili działacze. Podkreślił rolę robotników raciborskich zakładów pracy w walce o Wolną i Niepodległą Polskę.

Uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej internowanych i więzionych w raciborskim zakładzie karnym jest wyjątkowa - podkreślił Dyrektor Generalny SW gen. Jacek Kitliński. Wspominamy wspaniałych, odważnych ludzi – robotników i pracowników umysłowych, działaczy związków zawodowych, którzy swoją bohaterską postawą przyczynili się do upadku reżimu komunistycznego - dodał. 

Do uczestników uroczystości list skierował Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki. „41. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, owego tragicznego dnia, gdy polscy komuniści wypowiedzieli wojnę własnemu narodowi, karze nam pochylić się nad tym, co przez ostatnie dekady udało się zrobić w sferze prawdy i wolności” - czytamy w liście. 

Po uroczystości licznie zgromadzeni goście, wśród których znaleźli się przedstawiciele służb mundurowych, lokalni samorządowcy, przedstawiciele związków zawodowych, osoby więzione i represjonowane, mieli możliwość uczestniczenia w premierze filmu Adriana Szczypińskiego "Solidarność w Raciborzu".

Służbę Więzienną okręgu katowickiego reprezentował Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach płk Łukasz Górny oraz dyrektorzy podległych jednostek penitencjarnych. Stronę społeczną reprezentowali: Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Czesław Tuła oraz Przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ Solidarność Andrzej Kołodziejski.

Uroczystość odbyła sie z udziałem kompanii honorowej OISW Katowice oraz członkow Kompanii Reprezentacyjnej CZSW.

Została poprzedzona złożeniem kwiatów pod pomnikiem żołnierzy wyklętych, znajdującym się w parku przy zakładzie karnym.

tekst i zdj. st.szer. Justyna Poznakowska 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej