Po przerwie wróciła realizacja Ogólnopolskiego programu edukacyjnego Służby Więziennej, prewencja przestępstw w środowisku młodzieży szkolnej pn. „ W służbie Prawu”.

W ramach programu edukacyjnego Służby Więziennej „W Służbie Prawu” funkcjonariusz Zakładu Karnego w Raciborzu przeprowadził w miniony wtorek zajęcia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogowie oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czyżowicach. W trakcie spotkań oprócz zajęć z zakresu edukacji prawnej koordynator, w ramach promowania Służby Więziennej, scharakteryzował podstawowe zadania służby oraz zaprezentował wybrane środki ochrony osobistej oraz środki przymusu bezpośredniego. Podczas omawiania poszczególnych zagadnień nie obyło się bez zaskakujących pytań oraz ciekawych wniosków jakie wyrażała uczestnicząca w nich młodzież. Sądząc po zainteresowaniu uczniów i nauczycieli naszym programem z pewnością nie była to ostatnia wizyta w placówkach oświatowych.


 

Tekst i zdjęcia: st. szer. Justyna Poznakowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej