W przededniu 40. rocznicy ogłoszenia stanu wojennego Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś i Dyrektor Zakładu Karnego w Raciborzu ppłk Maciej Konior otworzyli wystawę Instytutu Pamięci Narodowej pt. „Czas Apokalipsy. Stan Wojenny 1981 – 1983”.

Wystawa ma przybliżyć mieszkańcom Raciborza bolesną cześć naszej historii, by przypominać, że w przeszłości nie mieliśmy przywileju życia w wolnym państwie. W ten sposób pragniemy uczcić wszystkich bohaterów walki z systemem totalitarnym, dzięki którym możemy cieszyć się wolną Polską. Pamięć o tych wydarzeniach zobowiązuje nas do dbania o nasze wspólne dobro - ojczyznę – podkreśla Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś.

Wystawa „Czas apokalipsy. Stan wojenny 1981–1983" opowiada o jednym z najbardziej tragicznych okresów z najnowszej historii Polski. Składają się na nią archiwalne ilustracje, przede wszystkim z archiwum IPN, które w układzie chronologicznym przedstawiają wybrane wydarzenia z lat 1981–1983. Ich zbiorowym bohaterem jest społeczeństwo polskie z początku lat osiemdziesiątych.

Uroczystość odbyła się przy kościele WNMP w Raciborzu w obecności przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, służb mundurowych, władz miasta, radnych, dyrektorów placówek oświatowych, kulturalnych, duchownych oraz przedstawicieli raciborskich stowarzyszeń. Wystawa będzie dostępna dla mieszkańców przy kościele farnym do 17 grudnia.

Tekst mjr Tomasz Brzozowski

Foto 3,4,5 mjr Tomasz Brzozowski

Foto 1,2 Mateusz Szweda

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej