Raciborska jednostka rozpoczęła IV edycję kursu ALPHA, skierowanego dla osadzonych.

W ramach swoich ustawowych zadań Służba Więzienna realizuje szereg przedsięwzięć, gwarantujących osadzonym dostęp m.in. do praktyk religijnych. W raciborskiej jednostce penitencjarnej zorganizowano kolejną edycję kursu ALPHA. Kurs odbywa się w formie wykładu, podczas którego osadzonym prezentowane są podstawy wiary katolickiej. Kolejnym etapem spotkania jest dyskusja, dotycząca kwestii poruszanych w wykładzie. W czasie dyskusji osadzeni otrzymują odpowiedź na nurtujące ich kwestie dotyczące wiary, modlitwy, umiejętności czytania i interpretacji Pisma Świętego. Rozmowy te często dotykają spraw związanych z ich dotychczasowym sposobem życia i doświadczaniami. Otrzymują także jasny przekaz, iż zmiana stylu życia jest możliwa, także podczas odbywania kary pozbawienia wolności.

Wskazać należy na fakt, iż tego typu spotkania pozwalają osadzonym spojrzeć z innej perspektywy na ich dotychczasowe życie. Przywracają im wiarę w siebie. Zmieniają ich sposób postrzegania świata oraz otoczenia. Prowadzą do realizacji głównej misji jaka stawiana jest przed Służbą Więzienną, tzn. resocjalizacja osób pozbawionych wolności.

Tekst: por. Maciej Konior

Zdjęcia: kpt. Tomasz Brzozowski

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej