Funkcjonariusz Zakładu Karnego w Raciborzu po raz kolejny udaremnił przemyt substancji niedozwolonej.

Codziennie personel więzienny sprawdza zawartość korespondencji listowej i paczek kierowanych do osadzonych. Dzięki tym czynnościom Służba Więzienna zapobiega przedostawaniu się niedozwolonych substancji i przedmiotów na teren zakładu karnego. Tego typu działanie zabezpiecza funkcjonariuszy i osadzonych przed potencjalnym zagrożeniem, jakie niesie użycie środka odurzającego w warunkach izolacji więziennej.

Wychowawca w trakcie wykonywania czynności służbowych związanych ze sprawdzeniem zawartości listu kierowanego do osadzonego, zauważył podejrzane opakowanie. Badanie narkotestem wskazało na substancję narkotyczną. Z tego względu narkotyk został przekazany funkcjonariuszom policji w celu podjęcia odpowiednich czynności. Dzięki czujności wychowawcy po raz kolejny zapobiegnięto dystrybucji niedozwolonej substancji na teren raciborskiego zakładu karnego.

 

Tekst: mjr Tomasz Brzozowski

Foto: szer. Justyna Poznakowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej