W ramach wizytacji kanonicznej dekanatu raciborskiego Biskup Pomocniczy Diecezji Opolskiej Paweł Stobrawa odwiedził osadzonych przebywających w raciborskiej jednostce penitencjarnej.

 Wizyta Biskupa odbyła się  26.09.2019r. W jej ramach bp Stobrawa został oprowadzony po Izbie Tradycji Służby Więziennej funkcjonującej w jednostce. Odprawił także Mszę Świętą w intencji osób pozbawionych wolności, w tym tych, którzy przebywają na terenie Zakładu Karnego w Raciborzu. Osadzeni mieli także możliwość bezpośredniej rozmowy z Biskupem. Na zakończenie swojej wizytacji, Jego Ekscelencja udzielił osadzonym zgromadzonym w kaplicy błogosławieństwa.

Skazani nie kryli wzruszenia związanego z możliwością spotkania z Jego Ekscelencją. Wyrażali także wdzięczność za słowa homilii kierowanej przez Biskupa do osób zgromadzonych w kaplicy. W swoim słowie bowiem Jego Ekscelencja zawarł przesłanie, iż każda osoba (w tym pozbawiona wolności) zachowuje swoją tożsamość, podmiotowość i godność.

   Słowa te mają swoje odzwierciedlenie w zadaniach stawianych przed Służbą Więzienną w ramach prowadzonych w jednostkach penitencjarnych oddziaływań resocjalizacyjnych.      

 

Tekst i zdjęcia: por. Maciej Konior/ZK Racibórz
              

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej