Zakład Karny w Raciborzu rozpoczyna współpracę z czeską Służbą Więzienną.

25 stycznia 2019 roku podczas spotkania Dyrektora Zakładu Karnego w Raciborzu oraz Dyrektora Zakładu Karnego w Opavie, które odbyło się w raciborskim więzieniu, podpisano porozumienie o międzynarodowej współpracy pomiędzy raciborską jednostką penitencjarną a Zakładem Karnym w Opavie.

Strony porozumienia uzgodniły sposób i formę współpracy funkcjonariuszy Służby Więziennej ze strony polskiej oraz czeskiej. Strony Porozumienia będą przekazywać sobie nawzajem materiały dotyczące problematyki penitencjarnej oraz uczestniczyć w grupowych i indywidualnych wizytach studyjnych i stażowych.

Porozumienie obejmie także specjalistyczne konferencje, zawody sportowe i inne spotkania mające na celu wymianę informacji i doświadczeń, a także nawiązania bezpośrednich kontaktów funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa Czech i Polski. 

Tekst i zdjęcia: Piotr Król

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej