W ubiegłym tygodniu w raciborskim zakładzie prezentowano osadzonym wystawę „Semper Fidelis. Walki o Lwów 1918–1919”, która została przygotowana przez oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Wystawie towarzyszył wykład historyka i wychowawcy, kpt. Grzegorza Chrószcza.

Wychowanie przez edukację

Podczas spotkania zorganizowanego dla osadzony przebywających w Zakładzie Karnym w Raciborzu wychowawca kpt. Grzegorz Chrószcz wygłosił dla osadzonych specjalnie przygotowaną prelekcję.

Referat dotyczył walki Polaków o Lwów w 1918 roku. Miasto to położone w Galicji Wschodniej od wieków miało duże znaczenie dla kultury i gospodarki Polski. 1 listopada 1918 r. ku zaskoczeniu mieszkańców Lwowa władzę nad nim przejęła Ukraińska Rada Narodowa. Dało to początek walkom o Lwów, które trwać miały do 22 listopada 1918 roku. Pomimo usunięcia do końca marca 1919 r. Ukraińców z miasta, dla Lwowa ciągle istniało zagrożenie z ich strony. Jak wyglądały stosunki polsko – ukraińskie? Jaki charakter miały walki o Lwów? Jaka była postawa ludności Lwowa i kraju? Kiedy doszło do odsieczy ze strony wojsk polskich?

Słowo i obraz

Wykładom prezentowanym w ramach prelekcji towarzyszyła wystawa planszowa „Semper Fidelis. Walki o Lwów 1918-1919” przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu i w Książnicy Cieszyńskiej udostępniona już od końca lutego. Ekspozycja ma formę 14 plansz, na których przedstawiono następujące kwestie: Galicja i Lwów. Zarys historii i stosunki narodowościowe; geneza konfliktu polsko-ukraińskiego; próba opanowania miasta przez Ukraińców; Polska koncepcja obrony miasta; walki we Lwowie; Na odsiecz miastu; Broń i wyposażenie polskich obrońców miasta oraz Polegli, abyśmy wolni żyli… Wystawa była już prezentowana we Wrocławiu i Warszawie, zbierając bardzo dobre recenzje. Sporym zainteresowaniem cieszyła się także podczas prezentacji wewnątrz murów raciborskiego więzienia

Efekt wspólnych działań

Oddziaływanie poprzez edukację historyczną w Zakładzie Karnym w Raciborzu realizowane jest na podstawie porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Katowicach a Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej. Istotą współpracy jest organizacja zajęć kulturalno-oświatowych, mających na celu wspieranie procesu resocjalizacji osadzonych.

Cieszy nas fakt, że również w trakcie odbywania kary osadzeni mają możliwość poznawania historii. Niejednokrotnie zdarza się, że po tego typu zajęciach osadzeni wykazują chęć pogłębiania wiedzy korzystając ze zbiorów zgromadzonych w więziennej bibliotece - podsumowuje przedsięwzięcie jeden z prowadzących.


Opracował: Piotr Król

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej