Funkcjonariuszka raciborskiej jednostki penitencjarnej pomogła zapobiec samobójstwu mężczyzny.

Służba to nie tylko wypełnianie obowiązków, ale przede wszystkim zdolność pomagania potrzebującym. Dlatego na uwagę zasługuje postawa funkcjonariuszki Zakładu Karnego w Raciborzu, psychologa st. szer. Marty Semeniuk.

Po południu, 4.07.2021r., w czasie wolnym od służby, natknęła się na akcję ratunkową mającą na celu udaremnienie próby samobójczej młodego mężczyzny, który próbował wyskoczyć z 4 piętra budynku mieszkalnego w Głubczycach. Z uwagi na posiadane umiejętności zawodowe z osobami doświadczającymi kryzysu, zaoferowała pomoc w przeprowadzeniu rozmowy z potencjalnym samobójcą do czasu przybycia negocjatora policyjnego. W efekcie prowadzonych działań 32 – letni mężczyzna odstąpił od zamiaru zmierzającego do samobójstwa, co umożliwiło bezpieczne udzielanie mu wsparcia i pomocy. „Staram się służyć pomocą nie tylko w pracy, ale przede wszystkim pomagać każdemu, kto potrzebuje jakiejkolwiek pomocy” - podsumowuje st. szer. Marta Semeniuk.

W związku ze zdarzeniem, za wzorową postawę, chęć niesienia pomocy innym oraz współpracę z Policją na ręce Dyrektora Zakładu Karnego w Raciborzu mjr Macieja Koniora wpłynęły podziękowania od Komendanta Powiatowego Policji w Głubczycach.

 

Tekst i foto. mjr Tomasz Brzozowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej