Dyrektor raciborskiego Zakładu Karnego oraz Dyrektor Zakładu Poprawczego i Schroniska w Raciborzu podpisali w dniu 20 maja 2019r. porozumienie w sprawie wzajemnej współpracy pomiędzy podmiotami.

 

Podczas uroczystego spotkania, które odbyło się w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Raciborzu Dyrektor Zakładu Karnego w Raciborzu – płk Grzegorz Kosiński oraz Dyrektor ZPiSdN Pan Grzegorz Bulenda podpisali porozumienie o współpracy i współdziałaniu w szeroko rozumianym procesie resocjalizacji.

Podpisane porozumienie obejmie wiele ważnych kwestii obejmujących m.in. szkolenie kadry dydaktycznej oraz personelu Zakładu Poprawczego z używania środków przymusu bezpośredniego. W dokumencie zawarto również kwestię wspólnego organizowania przedsięwzięć oraz wymianę doświadczeń pomiędzy funkcjonariuszami Służby Więziennej Zakładu Karnego w Raciborzu, a kadrą pedagogiczną.

 

Dyrektorzy wyrazili głębokie zadowolenie z podpisanej umowy oraz gotowość do natychmiastowej współpracy. Wstępnie ustalony został już termin najbliższego szkolenia, które ma na celu jeszcze lepsze przygotowanie do profesjonalnego wypełniania codziennych obowiązków służbowych.

 

Pozytywne stanowisko dotyczące współpracy Służby Więziennej oraz Zakładu Poprawczego w Raciborzu wyraził także Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach. Warto wspomnieć, że zarówno Służba Więzienna, jak i placówki zakładów poprawczych są jednostkami podległymi Ministrowi Sprawiedliwości.

 

Opracował: Piotr Król

Zdjęcia: Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich; por. Maciej Konior (ZK Racibórz)

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej