Ppłk Maciej Konior wręczył złotą odznakę "Za zasługi w pracy penitencjarnej" starszemu oddziałowemu, sierż. sztab. Markowi Tokarczyk, funkcjonariuszowi Służby Więziennej w stanie spoczynku. Odznaka został nadana przez Ministra Sprawiedliwości.

Medal za „Za zasługi w pracy penitencjarnej” jest nadawany funkcjonariuszom lub pracownikom Służby Więziennej, którzy w trakcie służby wzorowo wykonywali zadania służbowe, przejawiali inicjatywę w służbie lub pracy, wyróżniali się konkretnymi wynikami przy wykonywaniu zadań służbowych. Również, gdy wykonywali zadania wymagające szczególnie dużego nakładu pracy w warunkach szczególnie utrudnionych. Odznakę mogą otrzymać pracownicy więziennictwa, którzy dokonali czynu świadczącego o szczególnej odwadze lub męstwie. Odznaczony funkcjonariusz wyróżnił się wieloletnią i wzorową służbą w raciborskim więzieniu, w oddziale dla skazanych stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu.

 

Tekst: mjr Tomasz Brzozowski

Foto.: mjr Tomasz Brzozowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej