Pilotażowy program profilaktyki wskazującej realizowany w Zakładzie Karnym w Barczewie.

Profilaktyka = zapobieganie

Działania profilaktyczne podejmowane przez Służbę Więzienną skierowane do osadzonych, we współpracy z różnymi środowiskami i instytucjami, mają na celu zapobieganie pojawieniu się lub rozwojowi zaburzeń, chorób lub innych niekorzystnych zjawisk społecznych. Odpowiednio do stopnia zagrożenia profilaktyka uzależnień prowadzona jest na trzech poziomach: profilaktyka uniwersalna, selektywna oraz wskazująca. 4 kwietnia br. odbyły się w barczewskiej jednostce zajęcia w ramach pilotażowego programu profilaktyki wskazującej oraz programu krótkiej interwencji dla osób pozbawionych wolności "MOJA DROGA - MÓJ WYBÓR".

Profilaktyka wskazująca to działania kierowane do osób u których rozpoznano pierwsze objawy zaburzeń lub szczególnie zagrożonych rozwojem problemów wynikających z  ryzyka wystąpienia uzależnienia, w związku z  uwarunkowaniami biologicznymi, psychologicznycmi czy społecznymi.

Cele profilaktyki wskazującej to zapobieganie rozwojowi uzależnienia, ograniczanie częstotliwości zachowań ryzykownych lub  zmiana wzorców sięgania na mniej „niebezpieczne”. Działania ukierunkowane są głównie na indywidualną diagnozę przyczyn problemu i podjęcie stosownej interwencji.

Współraca na rzecz skutecznej READAPTACJI

Projekt jest realizowany przez Małopolską Fundację "Powrót z U" przy współpracy z Centralnym Zarządem Służby Więziennej w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Celem głownym programu jest ograniczenie zaburzeń uprawiania hazardu wśród osób pozbawionych wolności grających w sposób ryzykowny w gry hazardowe.

 

Tekst: ppor. Maciej Olszewski
Zdjęcia: ppor. Piotr Stankiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej