Obchody 41 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

13 grudnia 2022 roku płk Marek Kulwicki Dyrektor Zakładu Karnego w Barczewie oraz zastępca mjr Dominik Sowul złożyli kwiaty pod tablicą poświęconą pamięci więźniów politycznych walczących o demokratyczną Polskę w latach 1946-1989 umieszczoną na budynku naszej jednostki penitencjarnej.  Zakład Karny w Barczewie był jednym z miejsc gdzie po wprowadzeniu stanu wojennego przebywało wielu opozycjonistów i działaczy antykomunistycznych którzy odbywali tutaj karę.

Stan wojenny w Polsce w latach 1981–1983 – stan nadzwyczajny wprowadzony 13 grudnia 1981 roku na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, niezgodnie z Konstytucją Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku. W trakcie jego trwania internowano łącznie 10 131 działaczy związanych z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”, a życie straciło około 40 osób, w tym 9 górników z Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach podczas pacyfikacji strajku.

Stan wojenny wprowadzono na mocy podjętej niejednomyślnej uchwały Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1981 roku, na wniosek Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego – tymczasowego, niekonstytucyjnego organu władzy, a faktycznie nadrzędnego wobec konstytucyjnych władz państwowych. Został on poparty przez Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwałą z dnia 25 stycznia 1982 roku.

"Od tysiąca lat Boże Narodzenie świętowane jest w Polsce, kraju głębokiej tradycji chrześcijańskiej. Ale te święta nie niosą wiele radości dzielnemu narodowi polskiemu. Polacy zostali zdradzeni przez swój własny rząd. Władze i ich sojusznicy boją się wolności, którą Polacy tak sobie upodobali. Ruch wolnościowy został starty siłą, strzelaniem do górników i aresztowaniami. Złamano też podpisane w 1980 roku w Gdańsku porozumienia sierpniowe. Represje mają zdławić Solidarność, ale tak naprawdę dławi się cały naród. Próbując zaszczuć Solidarność, władze wypowiedziały wojnę własnemu narodowi.

Jak wytłumaczą się z użycia siły, by obezwładnić cały naród?"

Ronald Reagan

 

 

Tekst i zdjęcia: sierż. Maciej Olszewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej