W dniach 15-18 kwietnia br. odbyło się szkolenie strzeleckie Funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Barczewie

W dniach 15-18 kwietnia na strzelnicy "Olsztyńskie Stowarzyszenie Sportowo - Kolekcjonerskie - Wanad" odbyło się programowe szkolenie strzeleckie Funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Barczewie.

Szkolenia strzeleckie Funkcjonariuszy Służby Więziennej odbywają się systematycznie, aby mogli oni wykonywać swoje obowiązki służbowe w sposób jak najbardziej profesjonalny. Rozpoczynają się omówieniem zasad obowiązujących zarówno na strzelnicy, jak i podczas samego treningu. W strzelaniu wykorzystuje się różne jednostki broni oraz różne formy strzelań. Funkcjonariusze podczas treningu muszą się wykazać szybkością, opanowaniem i celnością. Każdy użytkownik broni ma świadomość, że w czasie pełnionej służby może spotkać się z sytuacją, podczas której będzie musiał sięgnąć po broń palną. Służba Więzienna jako formacja uzbrojona, wymaga od funkcjonariuszy właściwego przygotowania w zakresie posługiwania się bronią, a tym samym ciągłego doskonalenia umiejętności strzeleckich celem utrzymania ich na jak najwyższym poziomie.

tekst: ppor. Piotr Stankiewicz

zdjęcia: ppor. Tomasz Wilczyński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej