17-18 kwietnia funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej przeprowadzili szkolenie dla Żołnierzy Wojska Polskiego.

17-18 kwietnia 2024 r. na terenie Zakładu Karnego w Barczewie, funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie przeprowadzili szkolenie ze stosowania środków przymusu bezpośredniego dla Żołnierzy 43. Batalionu Obrony Pogranicza w Braniewie.

Celem szkolenia było zdobycie przez Żołnierzy niezbędnej wiedzy i praktycznych umiejętności w stosowaniu środków przymusu bezpośredniego znajdujących się na wyposażeniu Żołnierzy Wojska Polskiego, poznanie umiejętności w zakresie kontroli osobistej i pobieżnej oraz wymiana doświadczeń pomiędzy funkcjonariuszami Służby Więziennej, a Żołnierzami Wojska Polskiego.

Tematyka szkolenia:

  1. wzajemne ubezpieczanie się żołnierzy w trakcie wykonywania czynności służbowych,
  2. nauka i doskonalenie podstawowych technik obezwładniania,
  3. nauka i doskonalenie podstawowych technik transportowych,
  4. nauka i doskonalenie prawidłowych sposobów zakładania kajdanek na ręce,
  5. nauka i doskonalenie z zakresu kontroli pobieżnej i osobistej.

 

zdjęcia/tekst: ppor. Piotr Stankiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej