Dzięki wzajemnej współpracy pomiędzy OISW w Lublinie a Instytutem Pamięci Narodowej w Lublinie zaprezentowano funkcjonariuszom oraz pracownikom tutejszej jednostki penitencjarnej wystawę historyczną pod nazwą „Armia Błękitna pod sztandarem biało- czerwonym”.

Powstanie Błękitnej Armii

        21 sierpnia 1914 r. rząd Francji wyraził  zgodę na utworzenie Armii Błękitnej, która została zorganizowana na zasadzie zaciągu ochotniczego spośród Polaków służących w wojsku francuskim, polskich jeńców wojennych z armii państw centralnych, a także z polskiej emigracji z Francji, Stanów Zjednoczonych, Kanady i Brazylii. Armia Polska we Francji, zwana też Błękitną Armią ostatecznie powstała w roku 1917, powołana  dekretem prezydenta Francji Raymonda Poincarégo 4 czerwca 1917 z inicjatywy Romana Dmowskiego oraz kierowanego przez niego Komitetu Narodowego Polskiego. Armia Polska we Francji, zwana „Błękitną Armią”, była największą polską formacją zbrojną na emigracji w czasie I wojny światowej. Siedemdziesiąt tysięcy polskich ochotników przybyło do Francji, by walczyć o wolność ojczyzny.

opracowanie: ppor. Paweł Jędrzejuk

       

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej