Święto uchwalone 1 listopada 2005 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu uczczenia pamięci ofiar pochodzenia żydowskiego, pomordowanych w czasie II wojny światowej przez nazistowskie Niemcy. W ten sposób Zgromadzenie odrzuciło nieuznawanie Holocaustu jako wydarzenia historycznego. Datę obchodów wyznaczono na 27 stycznia – rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau w 1945 roku przez Armię Czerwoną (100 Lwowską Dywizję Piechoty, którą dowodził generał major Fiodor Krasawin).

        W ramach Międzynarodowego dnia pamięci ofiar holokaustu w tutejszej jednostce penitencjarnej przeprowadzono dla osadzonych lekcję z kart historii... Ludność Żydowska w Białej Podlaskiej.

        Getto w Białej Podlaskiej zostało utworzone przez Niemców w marcu 1941 roku. Znajdowało się przy ulicy Grabanowskiej (obecnie Moniuszki). Zgromadzono w nim ok.8400 Żydów z miasta i powiatu bialskiego, którzy wykorzystywani byli do prac fizycznych. Od czerwca do sierpnia 1942 roku w czterech egzekucjach, w lesie Grabarka, Gestapo rozstrzelało ok.800 Żydów. Ciała pogrzebano na miejscu egzekucji. Ludność żydowska w okresie dwudziestolecia międzywojennego przejawiała się nie tylko na płaszczyźnie działań politycznych i społecznych, ale także finansowych. W 1925 roku w bialskim sądzie zarejestrowano Bank Spółdzielczy. W rękach bialsko-podlaskiej gminy żydowskiej znajdowały się: synagoga (ul. Łazienna), 4 bożnice, 6 domów modlitwy, łaźnia (mykawa), 2 cmentarze, 3 domy mieszkalne, szkoła (Talmud-Tora), 7 sklepów, kilka placów i ogrodów. Żydzi w Białej Podlaskiej stanowili poważny procent mieszkańców. W 1921 roku według danych spisu powszechnego, ludność żydowska stanowiła 66% mieszkańców, która ówcześnie liczyła 12 966 osób. W 1924 roku powiat bialsko-podlaski zamieszkiwało 14 tys. Żydów. W roku 1938 roku liczba mieszkańców Białej Podlaskiej wzrosła do 20 743 osób, wśród nich 6 723 Żydów.

Opracowanie: por. Paweł Jędrzejuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej