W dniu 19 lipca 2022 r. Dyrektor Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej ppłk Artur Ambrozik zawarł umowę z Panem Marianem Semeniukiem – Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „GRANIT” Sp. z.o.o. na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dachu wraz z adaptacją poddasza budynku koszarowego B w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej”.
        Realizacja zadania umożliwi utworzenie na potrzeby funkcjonującego w jednostce oddziału terapeutycznego dla uzależnionych od alkoholu, sal zajęć i pokoi biurowych kadry terapeutycznej. W chwili obecnej oddział terapeutyczny dysponuje 24 miejscami zakwaterowania, dzięki rozbudowie budynku i przeniesieniu z oddziału mieszkalnego pomieszczeń biurowych terapeutów, będzie możliwe powiększenie oddziału o kolejne 20 miejsc zakwaterowania.
        Ponadto, planowana inwestycja pozwoli na zwiększenie powierzchni magazynowych, których ilość w jednostce jest niewystarczająca. Do nowopowstałych pomieszczeń magazynowych zostanie przeniesione aktualne zaplecze magazynowe rzeczy własnych osadzonych znajdujące się na najniższym poziomie budynku koszarowego B, w miejscu którego utworzone zostaną dodatkowe pomieszczenia kompleksu kulturalno-oświatowego dla skazanych.
        Kolejnym pożądanym aspektem będzie zwiększenie pojemności jednostki o dodatkowe  miejsca zakwaterowania w pawilonie typu zamkniętego, możliwe dzięki przeniesieniu kaplicy ekumenicznej znajdującej się obecnie w II oddziale i częściowym zaadaptowaniu powierzchni na celę mieszkalną.
        Jednym z efektów rozbudowy będzie montaż nowej windy towarowo-osobowej, która w znaczący sposób ułatwi przemieszczanie po budynku koszarowym B.
        Przebudowa dachu wraz z adaptacją poddasza budynku B, umożliwi osiągnięcie założonych celów w postaci wykonania nowej konstrukcji i pokrycia dachowego budynku koszarowego, zwiększenia pojemności oddziału terapeutycznego dla skazanych uzależnionych od alkoholu, zwiększenia ilości miejsc dla osadzonych w pawilonie typu zamkniętego, jak również zwiększenia powierzchni magazynowych oraz poprawy sposobu komunikacji pomiędzy poszczególnymi oddziałami mieszkalnymi, magazynem depozytowym i ambulatorium, co w efekcie końcowym, niewątpliwie przyczyni się do poprawy warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy.
 
Tekst: mjr Łukasz Trochimiuk
Zdjęcia: ppor. Paweł Makaruk
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej