W ramach współpracy Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej z kontrahentami zewnętrznymi została podpisana umowa z Panem Marianem Semeniukiem – Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „GRANIT” Sp. z.o.o. o odpłatnym zatrudnieniu skazanych przebywających w bialskiej jednostce penitencjarnej. Jest to firma lokalna działająca w branży budowlanej.

        Docelowo pracę odpłatną ma otrzymać dziesięciu skazanych z Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej. Należy nadmienić, że już niejednokrotnie firma współpracowała z bialską jednostką penitencjarną.

        Współpraca pomiędzy Zakładem Karnym w Białej Podlaskiej, a lokalnymi kontrahentami zatrudniającymi osadzonych daje szansę na aktywizację zawodową skazanych i odgrywa istotną rolę w procesie ich powrotu do życia społecznego. Bialska jednostka penitencjarna kontynuuje i docenia rolę programu "Praca dla więźniów", jako znaczącego narzędzia wzbudzenia w skazanych woli współdziałania w kształtowaniu ich społecznie pożądanych postaw.

 

opracowanie: szer. Elżbieta Kropiwiec

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej