Dnia 21 września br. ppłk Sławomir Miroński - Dyrektor Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej podpisał kolejną umowę o odpłatnym zatrudnieniu skazanych z kontrahentem „ GL Group Spółdzielnia ’’ w Huszlewie.

„ GL Group Spółdzielnia ’’ jest wiodącą polską grupą producentów i eksporterem świeżych grzybów. Zatrudnienie poza terenem jednostki penitencjarnej znajdzie grupa do ośmiu skazanych  z Oddziału Zewnętrznego w Zabłociu.

Jest to forma aktywizacji osadzonych poprzez wykonywanie pracy podczas odbywania kary pozbawienia wolności, która daje szansę na rozwój oraz jest doskonałym środkiem resocjalizacji.

 

Opracowanie :  Katarzyna Stawicka - Inspektor ds. zatrudnienia

Zdjęcia : mł. chor. Małgorzata Łaska

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej