W Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej trwa rozbudowa pawilonu mieszkalnego dla osób pozbawionych wolności. Inwestycja rozpoczęła się w sierpniu 2022 r.

         Prace budowlane obejmują przebudowę dachu oraz adaptację poddasza. W nadbudowanej części powstaną m.in. nowoczesne sale terapeutyczne dla osadzonych, magazyn depozytowy osadzonych dostosowany do aktualnych potrzeb oraz stanu jednostki, pomieszczenia biurowe dla personelu terapeutycznego, a także innych pionów służb wyznaczonych do użytkowania nowowybudowanych pomieszczeń, które w znaczny sposób poprawią komfort pracy oraz służby funkcjonariuszy i pracowników, a także wpłynie jednocześnie na poprawę warunków bytowych osadzonych. Ponadto, w ramach inwestycji zostanie zamontowana winda osobowa, m.in. zapewniająca dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, celem spełnienia ustawowych wymogów osobom z niepełnosprawnościami. Łączna powierzchnia użytkowa poddasza wynosić będzie 924,06m². Zgodnie z projektem na poddasze prowadzić będą przedłużone dwie klatki schodowe oraz opisana wcześniej winda osobowa, która zostanie zamontowana w korytarzu budynku od strony południowej. Budynek ma zostać oddany do użytku pod koniec 2023 roku. Realizowana inwestycja dodatkowo wpłynie na zwiększenie pojemności jednostki penitencjarnej o 27 miejsc zakwaterowania dla osadzonych.
        Stan techniczny obiektu powstałego w 1898 r. wymagał konieczności przeprowadzenia szeregu prac, związanych z dostosowaniem budynku do obecnych standardów, a także uwzględniając konieczne wymogi budowlane wydane przez konserwatora zabytków, pełniącego nadzór nad realizowaną inwestycją. Architektura nadbudowanego obiektu nawiązuje do znajdującego się tuż obok budynku administracji ZK zlokalizowanego przy ul. Prostej wchodząca w kompleks budynków modernizowanej jednostki. Najważniejszym elementem elewacji budynku koszarowego są ściany attykowe bogato zdobione detalami architektonicznymi o specyficznych podziałach nawiązujących do militarnych obiektów minionego wieku.
        Budowa pawilonu to nie jedyna inwestycja, jaka powstała w 2022 r. na terenie Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej. W ostatnim czasie w tutejszej jednostce penitencjarnej zamontowana została również instalacja fotowoltaiczna. Na dachu budynku wielofunkcyjnego oraz warsztatowo-garażowego zamontowano 109 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 49,6 kWp do pozyskiwania energii z promieni słonecznych. Nowoczesna technologia, umożliwi pozyskiwanie energii elektrycznej bezpośrednio ze światła słonecznego co jest rozwiązaniem ekonomicznym jak również ekologicznym.

opracowanie: st. chor. Michał Gnieciak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej