Z dniem 1 marca 2024 roku Dyrektor Generalny Służby Więziennej płk dr Andrzej Pecka powołał na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej kpt. Dariusza Kielaka.

Kpt. Dariusz Kielak został przyjęty do służby 1 sierpnia 2005 r. Od początku służby związany był z działem ochrony, gdzie zajmował stanowiska strażnika, starszego strażnika, oddziałowego, starszego oddziałowego, zastępcy dowódcy zmiany, dowódcy zmiany, młodszego inspektora, inspektora, zastępcy kierownika działu ochrony. Od 1 października 2020 r. został mianowany na stanowisko kierownika działu ochrony. 22 marca 2023 r. został powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej. Szkołę Oficerską Służby Więziennej ukończył w 2015 r . W roku 2020 ukończył studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Opracowanie : mł. chor. Małgorzata Łaska

zdjęcia: archiwum BDG

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej