8 czerwca 2022 r. funkcjonariusze bialskiej jednostki penitencjarnej promując rekrutację do Służby Więziennej odwiedzili szkołę średnią w Wisznicach. Odpowiednio przygotowane i zrealizowane spotkanie z młodzieżą z pewnością zapewni w przyszłości większą liczbę kandydatów zainteresowanych służbą w mundurze, być może również w mundurze Służby Więziennej.

          Podczas odbytego spotkania przybliżono młodzieży tematykę związaną z więziennictwem. Funkcjonariusze przedstawili zarys formacji, główne zadania i sposoby funkcjonowania Służby Więziennej, ukazali specyfikę pracy funkcjonariuszy w różnych działach organizacyjnych jednostek penitencjarnych.  Młodzież z zainteresowaniem dopytywała o przebieg procesu rekrutacyjnego i możliwości rozwoju zawodowego.

Ponadto przedstawiono zagadnienia z zakresu edukacji prawnej dla młodzieży pilotażowego programu Ministerstwa Sprawiedliwości, czyli:

  • przeciwdziałanie przestępczości,
  • kształtowanie wśród młodzieży postaw obywatelskiech, patriotycznych i niepodległościowych,
  • przybliżenie roli Służby Więziennej w systemie bezpieczeństwa państwa.

 

opracowanie: ppor.  Paweł Jędrzejuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej