9 czerwca 2022 r. na terenie zakładu karnego odbyło się spotkanie kadry penitencjarnej ze studentami I roku studiów magisterskich na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych.

Podczas wizyty grupa studentów bialskiej uczelni zapoznała się z funkcjonowaniem tutejszej jednostki penitencjarnej. Studentom przedstawiono formy oddziaływań penitencjarnych, specyfikę pracy strażnika w oddziałach mieszkalnych oraz ogólne kryteria przyjęcia do służby w Słuzbie Więziennej.

Ponadto przedstawiono zagadnienia z zakresu edukacji prawnej dla młodzieży pilotażowego programu Ministerstwa Sprawiedliwości, czyli:

  • przeciwdziałanie przestępczości,
  • kształtowanie wśród młodzieży postaw obywatelskiech, patriotycznych i niepodległościowych,
  • przybliżenie roli Służby Więziennej w systemie bezpieczeństwa państwa.

 

Opracowanie: chor. Paweł Makaruk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej