Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu płk Łukasz Górny powołał na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Brzegu mjr. Roberta Barańskiego.
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej