Nieudany przemyt narkotyków na teren jednostki!!!

Osadzeni bieżących zakupów dokonują w więziennych kantynach. Jedyne, co otrzymują od bliskich w formie paczki, to odzież oraz sprzęt RTV. W wyniku prowadzonych czynności profilaktycznych podczas kontroli paczki ze sprzętem elektronicznym adresowanym do osadzonego ujawniono kartkę papieru, nasączoną środkiem odurzającym, ukrytą w instrukcji obsługi sprzętu. Funkcjonariusze Służby Więziennej są systematycznie szkoleni z zakresu przeciwdziałania przenikaniu na teren jednostek przedmiotów i substancji niedozwolonych. W tym zakresie Służba Więzienna współpracuje również z innymi służbami mundurowymi. Pierwszą linię stanowią tu funkcjonariusze działu ochrony realizujący kontrolę osób przychodzących na widzenia oraz kontrolujący przy pomocy urządzeń technicznych przedmioty dostarczane osadzonym. Aby przeciwdziałać wnikaniu niedozwolonych substancji do więzień wykorzystuje się także psy specjalne oraz nowoczesny sprzęt techniczny.

mjr Marcin Dorociak

VIDEO

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej