Przedstawiciele Zakładu Karnego w Brzegu uczestniczyli w corocznych Targach Pracy i Edukacji

W dniu 12 marca 2024 roku na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu odbyły się kolejne Targi Pracy i Edukacji organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu. Na zaproszenie Urzędu, podobnie jak w roku ubiegłym, przestawiciele Zakładu Karnego w Brzegu uczestniczyli w tym wydarzeniu promując Służbę Więzienną i zachęcając potencjalnych kandydatów do rozważenia wstąpienia w jej szeregi. 

Wydarzenie każdego roku cieszy się niezmiennie dużym zainteresowaniem osób poszukujących pracy jak i młodzieży szkolnej stojącej przed zbliżającym się wyborem dalszej ścieżki edukacji i kariery zawodowej. Przy stanowisku Zakładu Karnego w Brzegu potencjalni kandydaci mogli zapoznać się ze specyfiką Służby oraz warunkami, jakie muszą spełnić, aby zostać przyjętymi w jej szeregi.

Po raz kolejny okazuje się, że Służba Więzienna - formacja kojarząca się z pracą niebezpieczną i bardzo wymagającą - niezmiennie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodych ludzi i stanowi istotny element lokalnego rynku pracy.

Tekst: mjr Łukasz Mosoń
Zdjęcia: chor. Piotr Rzeszut

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej