Służbę Więzienną podczas uroczystości reprezentował  z-ca dyrektora Zakładu Karnego w Chełmie mjr Marek Kudyk

W dniu 1 sierpnia 2021 roku w Chełmie odbyły się obchody z okazji 77 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Przedstawiciele parlamentarzystów, władz miasta, instytucji, służb mundurowych złożyli wieńce przy Pomniku Armii Krajowej.

Z kart historii:

Powstanie warszawskie(1 sierpnia – 3 października 1944 roku) –wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armie Krajową w ramach akcji „Burza” połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Największa operacja militarna Armii Krajowej. Była to największa bitwa, stoczona podczas II Wojny Światowej przez organizację podziemną z wojskami okupacyjnymi.

 

Tekst i foto: kpt. Łukasz Bielak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej