Służbę Więzienną podczas uroczystości reprezentował ppłk Marek Kudyk – z-ca dyrektora Zakładu Karnego w Chełmie wraz z pocztem sztandarowym.

W dniu 10 marca 2022 roku przedstawiciele parlamentarzystów, władz miasta, instytucji, służb mundurowych i młodzież złożyli wieńce przy pomniku upamiętniającym pomordowanych znajdującym się przy murze cmentarza parafialnego przy ul. Lwowskiej – od strony al. I Armii WP.

 

Z kart historii:

10 marca 1944 r., w dzień targowy, Niemcy rozstrzelali 36 Polaków. Egzekucja została wykonana publicznie, w obecności spędzonych na Targowicę mieszkańców Chełma. Skazańców rozstrzelano pod murem cmentarnym, a następnie pogrzebano na cmentarzu przy ul. Lwowskiej. Wyrok był niemieckim odwetem za akcję żołnierzy Armii Krajowej z placówki Pawłów pod Maryninem (na trasie Chełm-Lublin) podczas której zostało zabitych dwóch oficerów SS.

Tekst i foto: kpt. Łukasz Bielak

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej