23 listopada br. w Zakładzie Karnym w Chełmie miała miejsce uroczysta odprawa służbowa.

Uroczystość, której tradycyjnie towarzyszyło przyznanie funkcjonariuszom awansów i wyróżnień, zorganizowano w związku z obchodami Narodowego Święta Niepodległości.  Wręczenia odznaczeń oraz aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe dokonał ppłk Andrzej Weremko - Dyrektor Zakładu Karnego w Chełmie wspólnie z ppłk Dariuszem StafijowskimZastępcą Dyrektora Zakładu Karnego w Chełmie.  W swoim wystąpieniu ppłk Andrzej Weremko złożył awansowanym i odznaczonym funkcjonariuszom podziękowania za trud ich pracy, profesjonalizm oraz dobrze pełnioną służbę.

Na wyższe stopnie służbowe awansowało trzydziestu trzech funkcjonariuszy.

Stopnie oficerskie:

1 funkcjonariusz na stopień podpułkownika

2 funkcjonariuszy na stopień majora;

2 funkcjonariuszy na stopień porucznika;

Stopnie chorążych:

6 funkcjonariuszy na stopień starszego chorążego

1 funkcjonariusz na stopień chorążego;

Stopnie podoficerskie:

3 funkcjonariuszy na stopień starszego kaprala;

3 funkcjonariuszy na stopień plutonowego;

1 funkcjonariusz na stopień starszego sierżanta;

4 funkcjonariuszy na stopień sierżanta sztabowego;

10 funkcjonariuszy na stopień starszego sierżanta sztabowego.

Święto Odzyskania Niepodległości przez Polskę, obok obchodzonego w dniu 8 lutego Święta Służby Więziennej, jest jednym z dwóch terminów, nie licząc nominacji na pierwsze stopnie w korpusach, podczas których nadawane są awanse na wyższe stopnie służbowe i wręczane resortowe odznaczenia.

 

Foto: por. Ewa Rybińska Tekst: por. Paweł Kosiorek

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej