Szkolenie dla funkcjonariuszy i pracowników jednostki penitencjarnej przeprowadzone przez Panią Annę Szalast Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie oraz Pana Andrzeja Wróbla pracownika socjalnego.

W Zakładzie Karnym w Chełmie odbyło się spotkanie pracowników i funkcjonariuszy z przedstawicielami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie. Tematyka szkolenia dotyczyła postępowania z seniorami jak i osobami niepełnosprawnymi.

Poruszono zagadnienia dotyczące form wsparcia dla osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnością intelektualną. Podkreślone zostało to, że ważną rzeczą jest przygotowanie personelu więziennego do pracy z osobami niepełnosprawnymi jak i seniorami.

Szkolenie to miało na celu przede wszystkim przygotować funkcjonariuszy i przedstawić niezbędną wiedzę na temat dysfunkcji, potrafić je rozpoznać, wiedzieć jakie realne zagrożenia istnieją dla takich osób.

Istotne znaczenie ma wzmocnienie kompetencji interpersonalnych personelu więziennego oraz kształtowanie właściwej postawy osób pozbawionych wolności wobec seniorów jak i osób niepełnosprawnych. Duże znaczenie ma promocja prospołeczna więźniów z wykorzystaniem poradnika savoir-vivre autorstwa Judy Cohen rekomendowanego przez Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych.

tekst i foto: kpt. Łukasz Bielak

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej