W dniu 1 marca 2023 roku w Chełmie odbyły się obchody z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

W 2011 roku dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Jest to święto, honorujące i upamiętniające żołnierzy polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR. Mobilizacja i walka Żołnierzy Wyklętych była pierwszym odruchem samoobrony społeczeństwa polskiego przeciwko sowieckiej agresji i narzuconym siłą władzom komunistycznym, ale też przykładem najliczniejszej antykomunistycznej konspiracji zbrojnej w skali europejskiej, obejmującej teren całej Polski, w tym także utracone na rzecz Związku Sowieckiego Kresy Wschodnie II RP. Żołnierzy Wyklętych dotknęły ogromne prześladowania. W walkach podziemia z władzą zginęło około 9 tys. konspiratorów. Kolejnych kilka tysięcy zostało zamordowanych na podstawie wyroków komunistycznych sądów lub zmarło w więzieniach.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji Żołnierzy Wyklętych w Bazylice Najświętszej Marii Panny. Po Mszy Świętej przedstawiciele parlamentarzystów, władz miasta, województwa, instytucji, służb mundurowych, kombatantów złożyli wieńce przy tablicy upamiętniającej więźniów politycznych pomordowanych przez NKWD i UB. Służbę Więzienną podczas uroczystości reprezentował Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Chełmie ppłk Marek Kudyk wraz z pocztem sztandarowym.

 

Tekst i foto: por. Paweł Kosiorek

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej