Uroczysta odprawa z okazji obchodzonego w dniu 8 lutego Dnia Tradycji Służby Więziennej.

    Zgodnie z uchwaloną w lipcu 2022 roku nowelizację ustawy regulującej działalność więziennictwa 8 luty stał się Dniem Tradycji Służby Więziennej. Data nawiązuje do ogłoszonych w 1919 roku dekretów Józefa Piłsudskiego, które stały się fundamentem organizacji i reformy więziennictwa niepodległej Rzeczypospolitej.

    Z tej okazji w trakcie uroczystej odprawy, która miała miejsce w dniu 17 lutego 2023 roku Dyrektor Zakładu Karnego w Chełmie ppłk Dariusz Kossyk wręczył nominacje na wyższe stopnie służbowe dziesięciu funkcjonariuszom pełniącym służbę w naszej jednoste. W dalszej części uroczystości odczytał List Pana Michała Wosia - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości adresowany do wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. Wiceminister Sprawiedliwości w słowach kierowanych do funkcjonariuszy i pracowników podziękował wszystkim, którzy pełnią służbę   i wykonują pracę z zaangażowaniem i uczciwością. Zwrócił również uwagę, że obowiązkiem władz państwowych jest zapewnienie funkcjonariuszom i pracownikom jak najlepszych warunków służby i pracy oraz godnych warunków wykonywania obowiązków służbowych.

   Dyrektor Zakładu Karnego w Chełmie w swoim wystąpieniu złożył awansowanym funkcjonariuszom podziękowania za trud ich pracy, profesjonalizm oraz dobrze pełnioną służbę orazżycz pomyślności w każdym aspekcie życia, zarówno tym osobistym, jak i zawodowym.

Tekst i foto: por. Paweł Kosiorek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej