W Zakładzie Karnym w Chełmie aktywujemy skazanych do działania w związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia

Zbliżający się czas świąt jest szczególnie ważnym okresem dla osób pozbawionych wolności, gdzie czas pandemii i z tym związane obostrzenia są na porządku dziennym. Dlatego też, w Zakładzie Karnym w Chełmie wszyscy wychowawcy w oddziałach mieszkalnych realizują z osadzonymi programy resocjalizacji pt." Idą Święta". Nie bez powodu program ten realizowany jest w tak szczególnym czasie, jakim jest oczekiwanie na święta Bożego Narodzenia. Skazani oprócz wykonywania kartek i stroików mogą przypomnieć sobie i opowiedzieć o tradycjach świątecznych jakie praktykowane były w ich domach, jak również śpiewać znane im kolędy. Przygotowane przez nich kartki świąteczne w atmosferze i duchu świąt mogą wysyłać do swoich bliskich oraz przekazać w akcjach charytatywnych albo wybranym instytucjom pomagającym lub opiekującym się dziećmi.

Zaktywizowanie skazanych poprzez udział w takich programach również służyć ma rozwijaniu w nich potrzeb wyższego rzędu, w tym kształtowaniu poczucia estetyki, wrażliwości na piękno.

Aby ten okres przedświąteczny był bardziej aktywny dla osadzonych rozpoczęliśmy także realizację programu resocjalizacji z zakresu integracji rodzin „Ja i rodzina”, który jest skierowany do ojców odbywających karę pozbawienia wolności. Nadrzędnym celem programu jest wzbudzenie poczucia odpowiedzialności za rodzinę. Dodatkowo aspekt wspierania i wzmacnianie więzi osadzonych z dziećmi w okresie świątecznym, daje czas do refleksji nad własnymi błędami. W święta Bożego Narodzenia integracja rodzin nabiera szczególnego znaczenia, a w obecnym, trudnym czasie pandemii i z obowiązującymi obostrzeniami takimi jak: wstrzymanie widzeń i ograniczenie kontaktu z bliskimi do form zdalnych-teleinformatycznych.

Prace wykonane podczas zajęć zostały przekazane w dniu 23.12.2020 roku wraz z uszytymi poduszkami w formie symbolicznych prezentów gwiazdkowych małym pacjentom oddziału dziecięcego SSP ZOZ w Chełmie

1 szpital.JPG

Poduszeczki zostały uszyte przez osadzonych w ramach programu resocjalizacji w zakresie przeciwdziałania agresji i przemocy „Ja też potrafię tworzyć” finansowanym ze środków Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej. Osadzeni chętnie przystępują do tego typu programów mających na celu pracę na rzecz najmłodszych. Jak sami przyznają jest to dla nich ważne, ponieważ sami są ojcami. Czują się dzięki temu potrzebni, a praca na rzecz najmniejszych daje im poczucie, że robią coś wartościowego, ważnego i przydatnego.

Opracował: kpt. Łukasz Bielak

tekst i foto: ppor. Elżbieta Rabczewska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej