w Zakładzie Karnym w Chełmie aktywujemy skazanych do działania

Zbliżający się czas świąt jest szczególnie ważnym okresem dla osób pozbawionych wolności, gdzie czas pandemii i z tym związane obostrzenia są na porządku dziennym.

W Zakładzie Karnym w Chełmie oddziałach mieszkalnych realizowany jest program resocjalizacji pt. „Idą Święta". Nie bez powodu program ten realizowany jest w tak szczególnym czasie, jakim jest oczekiwanie na święta Bożego Narodzenia. Skazani oprócz wykonywania kartek i stroików mogą przypomnieć sobie i opowiedzieć o tradycjach świątecznych jakie praktykowane były w ich domach przy dźwiękach znanych im kolędy. Przygotowane przez nich kartki świąteczne w atmosferze i duchu świąt mogą wysyłać do swoich bliskich, a przede wszystkim przekazane zostałyramach aukcji charytatywnych.

Zaktywizowanie skazanych do udziału w takich programach, służy rozwijaniu w nich potrzeb wyższego rzędu, w tym kształtowaniu poczucia estetyki i wrażliwości na piękno.

Tekst i foto: ppor. Elżbieta Rabczewska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej