Dyrektor Zakładu Karnego w Chełmie ppłk Andrzej Weremko podpisał kolejną umowę dotycząca odpłatnego zatrudnienia skazanych z Zakładu Karnego w Chełmie na rzecz Spółdzielni Mleczarskiej BIELUCH z siedzibą w Chełmie reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Pana Janusza Mojak oraz Wiceprezesa Zarządu Pana Marcina Artamonowa.

Spółdzielnia Mleczarska BIELUCH w Chełmie zajmuje się przetwórstwem mleka. Zgodnie z powyższą umową kontrahent zatrudni 5 skazanych z Zakładu Karnego w Chełmie. Skazani zostaną zatrudnieni na podstawie skierowania do pracy poza teren Zakładu Karnego w Chełmie na stanowiskach pracownik fizyczny.

Dzięki pracy odpłatnej w więzieniu skazane mają możliwość odpracować i spłacić posiadane zadłużenie takie jak grzywny, zobowiązania alimentacyjne czy obowiązek naprawienia szkody. Ponadto część zarobionych środków przeznaczona jest na fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej. Zatrudnienie odbywa się w ramach programu „Praca dla więźniów” zainicjowanego przez wiceministra sprawiedliwości w 2016 roku, a realizowanego przez Służbę Więzienną.

Szczegóły programu dostępne są na stronie www.sw.gov.pl/strona/ministerialny-program-pracy-wiezniow.

 

tekst i foto: kpt: Łukasz Bielak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej