Dnia 24 listopada 2023 roku została podpisana kolejna umowa o zatrudnieniu odpłatnym skazanych.

W dniu 24 listopada 2023 roku Dyrektor Zakładu Karnego w Chełmie ppłk Damian Knap podpisał umowę Panią Magdaleną Morawską prezesem firmy CEMBUD dotyczącą odpłatnego zatrudnienia skazanych z Zakładu Karnego w Chełmie.

Podejmujemy współpracę z firmą CEMBUD. Do pracy skierowanych zostanie 10 osadzonych z naszej jednostki. Program „Praca dla Więźniów”, zainicjowany przez Ministra Sprawiedliwości         w 2016 r. oraz realizowany przez Służbę Więzienną, polega na wspieraniu szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób odbywających kary poprzez ich aktywizację zawodową. Zatrudnienie w warunkach izolacji więziennej jest jednym z podstawowych narzędzi oddziaływania penitencjarnego. Program "Praca dla więźniów" zakłada nie tylko możliwość zatrudniania osadzonych, ale również ulgi dla przedsiębiorców zatrudniających skazanych. Więcej o programie https://www.sw.gov.pl/program-praca-dla-wiezniow

Firmy i instytucje zainteresowane zatrudnieniem osadzonych zapraszamy do kontaktu pod nr telefonu 82 5627871 lub osobiście w Zakładzie Karnym w Chełmie ul. Kolejowa 112.

Tekst i foto: por. Paweł Kosiorek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej