W odpowiedzi na apel Wojewódzkiego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie w dniu 31 lipca 2020 r. odbyło się honorowe oddawanie krwi w ramach inicjatywy funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Chełmie oraz  wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem „Resort Sprawiedliwości Pomaga”.

Trwają wakacje, czyli najtrudniejszy czas dla publicznej służby krwi. W tym okresie bieżące stany magazynowe krwi i jej składników w Polsce drastycznie maleją, dlatego jest ona szczególnie potrzebna.

Celem akcji było uzupełnienie zapasów krwi i jej składników w RCKiK oraz propagowanie honorowego krwiodawstwa, jak też pozyskanie jak największej liczby nowych dawców krwi i szpiku kostnego wśród funkcjonariuszy, pracowników cywilnych, emerytów, rencistów SW oraz członków ich rodzin.

Krwiodawstwo – oddawanie krwi przez osoby zdrowe na rzecz osób potrzebujących krwi lub jej składników. Odbiorcami są szpitale, kliniki oraz instytuty dokonujące skomplikowanych operacji, przeszczepów i innych zabiegów, do przeprowadzenia których krew jest niezbędna. Krew jest pobierana od pełnoletnich, zdrowych osób, które zadeklarują swoją dobrą wolę. Krwiodawstwo w Polsce jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi. Każda osoba, która chociaż raz oddała krew lub jej składniki, otrzymuje tytuł Honorowego Dawcy Krwi.

Funkcjonariusze naszego zakładu aktywnie włączyli się w akcję krwiodawstwa.

Oddawanie krwi jest najwspanialszym darem, gestem o wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. Darem, który ratuje zdrowie i życie.

Tekst i foto kpt. Łukasz Bielak

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej